HSA Nieuws

Algemene Ledenvergadering, 5 april 2017

Off 6

Beste leden,

Het HSA bestuur nodigt jullie uit voor een extra algemene ledenvergadering op 5 april 2017.

Aanleiding is het feit dat het onderzoekstraject dat vorig jaar door ons is gestart, in samenwerking met NOC*NSF, kan leiden tot een mogelijke reorganisatie van de HSA op bestuurlijk niveau. De voortgang van het onderzoek, wat betreft een beoogde fusie met het Watersportverbond, willen we graag met jullie bespreken.

We hopen dat jullie je als betrokken leden bij deze vergadering willen aansluiten zodat we kunnen blijven onderhandelen vanuit een breed draagvlak bij de Nederlandse golfsurfer.

De vergadering start om 20:00 uur in het Jumpteam te Scheveningen:

GRAAG DEELNAME OPGEVEN VOOR 3 APRIL a.s. bij niels@hsa.nl

Agenda Ledenvergadering 5 april 2017
1 Welkom
2 Presentatie door voorzitter Stefan Koper over de fusieplannen HSA – Watersportverbond
3 (afhankelijk van de groepsgrootte) in groepjes bespreken van de plannen en presentatie
4 Gemeenschappelijke bespreking van de feedback
5 Rondvraag / Wvttk
4 Sluiting, rond 22 uur

Met vriendelijke groet,

HSA Bestuur

Stefan Koper – voorzitter
Ernst van Driel – penningmeester
Wieske van der Heijden – secretaris

Niels Hoogenstrijd – manager

Related Posts